Ombudsman

Zijn er werken in je hotel op reis? Is het zwembad gesloten? Werd je vlucht geannuleerd? Weet waar je recht op hebt wanneer je reis niet correct wordt uitgevoerd.

Wat zijn jouw rechten als consument? Heb je hulp nodig met een geschil met een verkoper in een ander land van de Europese Unie (of IJsland of Noorwegen)?

Heb je als EU-burger of -bedrijf in een ander EU-land een probleem doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft?

Heb je een klacht over een EU-instelling of -orgaan? Dan moet je bij de Europese ombudsman of ombudsvrouw.

SOLVIT

Heb je als EU-burger of -bedrijf in een ander EU-land een probleem doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft? Dan kan SOLVIT helpen!

De Europese ombudsman

De Europese ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer, maar ook bredere systemische problemen binnen de EU-instellingen.

ECC Europees Centrum voor de Consument

Uw rechten als consument stoppen niet aan de grens. Hebt u een probleem met een aankoop in een andere Europese lidstaat? Doe dan gratis beroep op de diensten van ECC België en zijn Europese netwerk.

Ik heb een vraag

Ombudsman