Studeren

In het buitenland studeren of stage doen? Dat kan!

Er bestaan verschillende mogelijkheden om te studeren binnen of buiten Europa. Je kan studeren in het buitenland met of zonder ondersteuning van Europese of andere subsidieprogramma’s zoals Erasmus+.

Your Europe

Your Europe verzamelt alles over je rechten en je plichten in verband met wonen, werken, studeren en reizen in een ander land van de EU.

Erasmus+

Erasmus+ biedt studenten, maar ook onderwijspersoneel, stagiair(e)s, leerkrachten en vrijwilligers de mogelijkheid naar het buitenland te gaan. Erasmus+ is niet alleen voor Europeanen: mensen uit de hele wereld kunnen aan het programma deelnemen.

Eurodesk

Eurodesk is een Europees informatienetwerk dat in 33 landen informatie geeft over mobiliteitsmogelijkheden voor jongeren in Europa, over Europese subsidiemogelijkheden, en over EU-jeugdbeleid.

JINT

JINT is het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps en coördineert het Bel’J-programma in Vlaanderen.

WEP

WEP is een organisatie voor interculturele uitwisselingen en taalverblijven binnen en buiten Europa.

EF

EF biedt ervaringsgerichte cursussen aan gericht op taal, reizen, culturele uitwisseling en wetenschap voor mensen van alle leeftijden en nationaliteiten.


Ik heb een vraag

Studeren